โรงเรียนบ้านบางกะปิ  เปิดรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559    ++++  นักเรียนชั้นปฐมวัย แจกใบสมัคร วันที่ 22-26 ก.พ.59 รับสมัคร วันที่ 27 ก.พ.-3 มี.ค.59  ++++   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  แจกใบสมัคร วันที่ 1-8 มี.ค.59 และรับสมัคร วันที่ 6-12 มี.ค.59  ++++ ชั้น อนุบาล 2, ป.2-ป.6 แจกใบสมัคร วันที่ 7-11 มี.ค. 59 และรับสมัคร วันที่ 14-18 มี.ค.59 +++++ สนใจติดต่อสอบถามที่ สำนักงานธุรการ อาคาร 1 ชั้น 1  โทร. 02-733-7810, 02-733-7811 , 02-728-6012 +++++++
Welcome !
ประกาศรับนักเรียนใหม่ ปี 2559
สอบราคา/ประกวดราคา
แจ้งข่าวผู้ปกครอง
22-26    แจกใบสมัครชั้นปฐมวัย
27- 3มี.ค รับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัย
เดือน กุมภาพันธ์
ตารางสอบนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
ตารางการใช้สถานที่โรงเรียน
หนังสือพิมพ์โรงเรียน
ตารางการอบรมครู
นักเรียนสร้างชื่อเสียง
การปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้านบางกะปิ  ดำเนินการปรับภูมิทัศน์
รอบบริเวณโรงเรียน  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มที่  ซึ่งกำลังดำเนินการในขณะนี้  
                                                                
                                                                                อ่านต่อ
เดือน มีนาคม
  1-8   แจกใบสมัครชั้น ป.1
  6-12 รับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1(ใหม่)
  7-11 แจกใบสมัครชั้น อ2, ป2- 6
  13    จับสลาก ปฐมวัย (ใหม่)
  20    มอบตัวนักเรียนชั้นปฐมวัย
  20    จับสลาก ป.1  (ใหม่)
14-18 รับสมัคร อ.2, ป.2-6 (ใหม่)
  27     มอบตัว นักเรียน ป.1 (ใหม่)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ News
ปฎิทินกิจกรรม Event calendar
กิจกรรม Activities
กิจกรรมทำบุญวันพระ   โรงเรียนบ้านบางกะปิ จัดให้มีการทำบุญทุกวันพฤหัสบดี  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย และฝึกปฎิบติจริง ในเรื่องพุทธศาสนา กริยา มายาทในการทำกิจกรรม                                              
                      
                                        อ่านต่อ                                                        
กิจกรรมสัปดาห์โรคฟัน โรงเรียนบ้านบางกะปิ โดยฝ่ายอนามัยโรงเรียนจัดทำกิจกรรมสัปดาห์ป้องกันโรคฟัน   เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเรียนรู้การดูแล รักษาฟันที่ถูกวิธี และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย                                                                                                
                                                                อ่านต่อ
นักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนที่ 23 ชนะเลิศ
ทุกรายการ
นักเรียนโรงเรียนบ้านบางกะปิ สามารถคว้าที่ 1 และ2 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ (18 ม.ค.59)  อ่านต่อ                                                                 
                                                                               
กิจกรรมทักษะชีวิต   โรงเรียนบ้านบางกะปิ จัดกิจกรรมทักษะชีวิตตามนโยบายรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจ
กรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ให้เรียนรู้ นอกห้องเรียนด้วย
ความสนุกและมีสาระ ทุกระดับชั้น
   อ่านต่อ                                                                                                          
กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านบางกะปิจัดกิจกรรมแสนสนุกส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี
รู้จักความรัก สามัคคี (9 ม.ค.2559)   อ่านต่อ                                          
                                                              
ร่วมพิธีการวันครู กรุงเทพมหานคร   โรงเรียนบ้านบางกะปิ นำนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนทุกระดับชั้น ร่วมพิธีวันครูของ
กรุงเทพมหานคร ด้วยความพร้อมเพรียง และงดงาม
( 16 ม.ค.2559)
        อ่านต่อ                                                                                                              
ชมรมนาฎศิลป์โรงเรียน กวาดรางวัล นักเรียนโรงเรียนบ้านบางกะปิ โดยชมรมนาฎศิลป์โรงเรียน แสดงศักยภาพด้านนาฎศิลป์คว้ารางวัลมากมายจากหลายสถานที่  อ่านต่อ