Get Adobe Flash player

Vertical Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สาระภาษาไทย

สาระคณิตศาสตร์

สาระวิทยาศาสตร์

สาระสังคมศึกษาฯ

สาระการงานอาชีพฯ

สาระศิลปะและดนตรี

สาระสุขศึกษาและพลศึกษา

สาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ห้องเรียนออนไลน์TV ONLINE

 ช่อง 3

ช่อง 5

ช่อง 7

ช่อง 9

ช่อง 11

ชอง TPBS

NEWSPAPER ONLINE

 ไทยรัฐออนไลน์

เดลินิวส์ออนไลน์

มติชนออนไลน์

ผู้จัดการออนไลน์

คมชัดลึก

ไทยโพสท์

ข่าวสด

แนวหน้า

SOCIAL MEDIA

 

New Block 7

1

New Block 8

2

New Block 11

3            ขออภัยกำลังปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ


         รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 อ่านรายละเอียด

        โรงเรียนบ้านบางกะปิ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
                       คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  จำนวน 100 ชุด  อ่านรายละเอียด

              


              เดือน กุมภาพันธ์ 2557

              2 ก.พ.      สนามเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบแบ่งเขต)  
                              อาคารพลศึกษา ( จำนวน 4 หน่วยเลือกตั้ง)

             8 ก.พ.        สนามสอบโอเน็ต (O-Net)  อ่านรายละเอียด

                 24-27 ก.พ.     แจกใบสมัคร นักเรียนชั้นปฐมวัย

                 10-13 ก.พ.  ทดสอบจัดชั้นเรียน ห้องพิเศษ

             18 ก.พ.       แนะแนวศึกษาต่อ นักเรียนชั้น ป.6

              เดือน มีนาคม 2557

             13-14 มี.ค.   สอบปลายภาคเรียน ชั้นป.6

              20-21 มี.ค.  สอบปลายภาคเรียน ชั้น อนุบาล-ป.5

รู้จัก..บุคคลวันนี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุรุสภา

สำนักงานก.ก.

กองการเจ้าหน้าที่ สน.ศ.

กองบรรจุและแต่งตั้ง สน.ศ.

กองพัฒนาข้าราชการครู กพข.

โรงเรียนใกล้เคียง

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง

โรงเรียนวัดเทพลีลา

โรงเรียนคลองกะจะ

โรงเรียนสุเหราวังใหญ่

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

โรงเรียนลำสาลี

โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย

โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์

โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

เครือข่ายโรงเรียนที่ 23

โรงเรียนบ้านบางกะปิ

โรงเรียน