โรงเรียนบ้านบางกะปิ   เปิดภาคเรียนที่ 1/2559  วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559  ++++ โรงเรียนบ้านบางหะปิ   โทร. 02-733-7810, 02-733-7811 , 02-728-6012 +++++++
Welcome !
ผนผังโรงเรียนบ้านบางกะปิ
สอบราคา/ประกวดราคา
22-26    แจกใบสมัครชั้นปฐมวัย
27- 3มี.ค รับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัย
แจ้งข่าวผู้ปกครอง
เดือน พฤษภาคม
ตารางสอบนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
ตารางการใช้สถานที่โรงเรียน
หนังสือพิมพ์โรงเรียน
ตารางการอบรมครู
นักเรียนสร้างชื่อเสียง
  10       ประชุมครู
  10-12  เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
  12    อบรม "การวิจัยในชั้นเรียน" 
  16    เปิดภาคเรียน 1/2559
  27   ประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล (บ่าย)
  28   ประชุมผู้ปกครอง ชั้นป.1-3 (เช้า)
  28    ประชุมผู้ปกครอง ชั้น ป.4-6 (บ่าย)
 
 
เดือน มิถุนายน
ข่าวประชาสัมพันธ์ News
ปฎิทินกิจกรรม Event calendar
กิจกรรม Activities