โรงเรียนบ้านบางกะปิ เปิดรับนักเรียนใหม่ ปี2558  ชั้นอนุบาล แจกใบสมัคร วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2558 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แจกใบสมัครวันที่ 2-6 มีนาคม 2558 ,ชั้นอื่นๆ แจกใบสมัครวันที่ 8-13 มีนาคม 2558